Základní informace o firmě Veto CAC.
Vybavení učeben a tělocvičen.
Nábytek: židle, stoly, atp...
 
 
 

SPECIÁLNÍ - ODBORNÉ UČEBNY

Specializace společnosti na výstavbu a rekonstrukce speciálních - odborných učeben je výsledkem  mnohaletých zkušeností našich pracovníků. 

  • Odborné učebny pro výuku FYZIKY

  • Speciální učebny pro výuku JAZYKŮ

  • Další odborná pracoviště

Ucelenou nabídku  učebny vypracujeme  v návaznosti na architekturu místnosti ve trojrozměrném pohledu. Takto zpracovaný projekt, protože pohledy jsou v měřítku, umožňuje hodnotit nejen vlastní sestavu  vybavení, nýbrž i celkové využití prostoru učebny.