Základní informace o firmě Veto CAC.
Vybavení učeben a tělocvičen.
Nábytek: židle, stoly, atp...
 
 
 

SLUŽBY

Pro dodávky zajišťované naší společností zabezpečujeme montáže, instalace, záruční i pozáruční servis.

Vyskytnou-li se po prodeji zboží v záruční době vady, odpovědnost spočívá v povinnosti tyto bezplatně odstranit, a to podle rozhodnutí prodávajícího opravou nebo výměnou vadného dílu (výrobku) za nový - bez závad, pokud se strany nedohodnou jinak. Podmínkou uznání záruky je, aby zboží bylo používáno způsobem a k účelům, pro který je určeno. Záruka se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením nebo mimořádným opotřebením v důsledku nevhodného a nešetrného používání.

Jsme autorizovanou servisní organizací pro jazykové laboratoře M024. Provádíme reinstalace, údržbu a opravy ovládacích pultů, kabelových rozvodů  a sluchátek.